Dolní oblast Vítkovice se plně otevírá veřejnosti

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice prochází zásadní a mnohaletou proměnou. Z bývalé průmyslové zóny se postupně stává jedna z nejvýznamnějších turistických atraktivit v Česku. Bude ale také kulturním a vzdělávacím centrem. K přeměně areálu významně pomáhají také evropské zdroje, které přispěly rovněž ke zpřístupnění celého areálu veřejnosti.

Evropské peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko posloužily k výstavbě dvou parkovišť, prohlídkových ploch a k vybudování komunikace mezi Vysokou pecí č. 1, Plynojemem – Gongem a VI. Energetickou ústřednou, známou jako Malý svět techniky. Dále byly využity při sadových úpravách, zasíťování a při turistickém značení.

„Projekt je důležitý z hlediska propojení jednotlivých atraktivit národní kulturní památky. V areálu vzniká prohlídková trasa po stopách výroby železa ve vysoké peci, tzv. vysokopecní okruh a trasa druhotného zpracování plynů, která provede návštěvníky plynojemem a energetickou ústřednou. Vznikl tak tzv. technologický okruh,“ popsal Petr Koudela, výkonný ředitel sdružení Dolní oblasti Vítkovice.

Před pecí se upravil travní povrch s mobiliářem pro prohlídku zachovaných potrubních tras spojujících pec, plynojem a ústřednu. Nově vznikla také nástupní plocha pro prohlídku pece a plocha před odlévací plošinou, která umožňuje výhled na vítkovický monument. Další atraktivita spočívá v prohlídce vozů na dopravu surového železa a struskových pánví. Veškeré památkové objekty dostali své označení a naučná trasa je nyní opatřena informačním systémem s tematickými cedulemi a rozcestníky, tak aby byli návštěvníci maximálně spokojeni a rádi se vraceli do ocelového města.

Evropská dotace na zpřístupnění areálu je 65 milionů korun.

 

Fotografie poskytli: Boris Rener, Jiří Zerzoň a Tomáš Souček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *