Z chátrající kůlny se stalo venkovské muzeum

Regionální muzeum Slezský venkov v Holasovicích na Opavsku má nové expoziční a výstavní prostory. Vznikly renovací bývalé kůlny, ovčírny a části objektu bývalé barokní stodoly areálu Holasovického dvora, který je také významnou archeologickou lokalitou.

Kromě regenerace historických budov bylo snahou místních nadšenců uchovat a hlavně přiblížit návštěvníkům místní tradice a hodnoty. Muzeum reflektuje venkovský meziválečný život Slezanů. Základem jsou prvorepublikové předměty. Ale jsou zde i mapy ze stabilního katastru a další dokumenty z první půlky 19. století. Najdete zde současné sbírky zemědělských strojů a nářadí či další získané exponáty. Z ovčína se stalo muzeum, v němž lidé najdou vybavenou kuchyň, ložnici, dílny řemeslníků i slezský kroj či zemědělské nářadí.

“Exponáty nám zdarma věnovalo více než sto dárců, někteří přinesli třeba jen maličkost, jiní ucelenou sbírku, ale celá řada z nich věnovala předměty anonymně. Někdy se jednalo o malé ruční nástroje, jindy třeba o velké zemědělské stroje či bryčku za koně,“ popisuje exponáty Lubomír Dehner, jeden z duchovních otců muzea.

Většinu nákladů na renovaci kůlny a části stodoly, která umožnila rozšířit muzeum, obstarala evropská dotace 7,7 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *