Návštěva muzea je osvěžujícím zážitkem

Nový rozměr návštěvám muzea dala proměna opavské výstavní budovy Slezského zemského muzea. Kromě vnější rekonstrukce historické budovy a kulturní památky, na níž se usadily sochy Pegasů, vznikl uvnitř ojedinělý koncept Expozice Slezsko. Vše proběhlo za přispění bezmála 85 milionů korun z EU.

Expozice Slezsko představuje výběr toho nejzajímavějšího, co charakterizuje území Slezska. S ohledem na velmi bohatý sbírkový fond Slezského zemského muzea a vzhledem k omezenému prostoru je nový koncept řešením, které umožní seznámit návštěvníky s co nejširším spektrem sbírkových předmětů a témat vztahujících se k přírodnímu a kulturnímu bohatství Slezska. „Připravili jsme bránu, kterou mohou lidé vykročit za poznáním Slezska – jeho přírody, historie a kultury. Našim návštěvníkům nabízíme esenci této historické země, inspiraci pro cestování, zábavu či odpočinek. Doufám, že zaujmeme i unikátní dynamickou koncepcí, která na rozdíl od běžných multimediálních prezentací pracuje s autentickými sbírkovými předměty, unikáty, které prošly historií a dnes nám ukazují někdejší realitu,“ říká ředitel Slezského zemského muzea Antonín Šimčík.

Expozice Slezsko má čtyři části. Příroda Slezska, která našla své místo v nově zpřístupněných sklepních prostorech, prezentuje faunu a flóru. Křídla myšlenek, v přízemí budovy, připomínají období od konce 18. století do první světové války. Encyklopedie Slezska – největší část expozice – přibližuje kaleidoskopickým, výběrovým, tematickým způsobem české Slezsko od pravěku po počátek 20. století s nezbytnými přesahy za tuto časovou hranici směrem k dnešku napříč obory. Závěrečný oddíl nazvaný Historie Slezska je věnován stručnému nástinu dějin celého historického Slezska, tedy nejen jeho české části.

Více o muzeu se dozvíte na www.szm.cz. Podívejte se taky na profil muzea na facebooku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *